Elvijs Vēbers

Profesija: zvērināts advokāts, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists

Kontaktinformācija: tālr. 29225409, e-pasts: Elvijs.Vebers@vebers.lv

Kvalifikācija: tiesvedības, būvniecības tiesiskie jautājumi, autortiesības, patenti un preču zīmes, mediju un privātuma tiesības. Darījumi ar nekustamo īpašumu. IT un telekomunikācijas. Bankrota tiesības. Ģimenes tiesību jautājumi.

Izglītība:

1993.-1998.g. | Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte | Kvalifikācija-jurists, tiesību zinātņu maģistra grāds

Zvērināts advokāts Elvijs Vēbers sniedz juridisko palīdzību un klienta interešu pārstāvību ārpustiesas strīdu risināšanā, klienta pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās. Juridiskie pakalpojumi sevī ietver arī konsultācijas, dokumentu sagatavošanu un izvērtēšanu. Vairāk nekā 10 gadu pieredze ar būvniecību saistītu strīdu risināšanā.

 

Advokāts ir specializējies civiltiesisko darījumu jomā, saistību un lietu tiesību, komerctiesību jautājumos, fizisko un juridisko personu maksātnespējas jautājumos.

 

No 2003.gada līdz 2012.gadam, kad Elvijs Vēbers izveidoja savu zvērinātu advokātu biroju „Elvijs Vēbers un partneri”, viņš bija advokāts zvērināta advokāta Andra Grūtupa birojā.

 

Zvērināts advokāts Elvijs Vēbers kopš 2010.gada ir sertificēts maksātnespējas procesa administrators un Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedrs.

Ar veidots Latvijā / smartbm.lv