Kristaps Andersons

Profesija: zvērināts advokāts, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists

Kontaktinformācija: tālr.67809602, 26397656, e-pasts: advokats.andersons@inbox.lv

Kvalifikācija: Specializācija: civiltiesības, komerctiesības, Eiropas sabiedrību tiesības. Zināšanas un pieredze minētajās jomās tiek izmantotas ikdienas darbā sniedzot juridiskas konsultācijas un pārstāvot klientus tiesās un citās institūcijās kā zvērinātam advokātam un maksātnespējas procesu administratoram. Ņemot vērā tiesību, tai skaitā civiltiesību un sabiedrību tiesību ciešo saistību ar Eiropas tiesībām, praksē liela uzmanība tiek pievērsta tieši Eiropas tiesību regulējumam.

Izglītība:

1998.g.-2004.g. | Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte | Kvalifikācija-jurists, tiesību zinātņu maģistra grāds

Zvērināta advokāts Kristaps Andersons sniedz juridisko palīdzību un klienta interešu pārstāvību ārpustiesas strīdu risināšanā, klienta pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās. Juridiskie pakalpojumi sevī ietver arī konsultācijas, dokumentu sagatavošanu un izvērtēšanu. Advokāts ir specializējies civiltiesisko darījumu jomā, saistību un lietu tiesību, komerctiesību jautājumos, fizisko un juridisko personu maksātnespējas jautājumos, kā arī atsevišķos krimināltiesību jautājumos.

 

No 2003.gada līdz 2012.gadam, kad Kristaps Andersons izveidoja savu zvērinātu advokātu biroju „Kristaps Andersons un partneri”, viņš bija advokāts zvērināta advokāta Andra Grūtupa birojā.

 

Zvērināts advokāts Kristaps Andersons kopš 2010.gada ir sertificēts maksātnespējas procesa administrators un Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedrs.

Ar veidots Latvijā / smartbm.lv