Zvērinātu advokātu birojs “Kristaps Andersons un partneri” sniedz juridisko palīdzību vietējiem un starptautiskajiem klientiem, gan fiziskām, gan juridiskajām personām, kā arī klienta interešu pārstāvību ārpustiesas strīdu risināšanā, klienta pārstāvība valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās. Juridiskie pakalpojumi sevī ietver arī konsultācijas, dokumentu sagatavošanu un izvērtēšanu. Biroja advokāti ir specializējušies civiltiesisko darījumu jomā, saistību un lietu tiesību, komerctiesību jautājumos, fizisko un juridisko personu maksātnespējas jautājumos, kā arī atsevišķos krimināltiesību jautājumos. Pārstāvam klientu intereses arī darba tiesību jautājumos, dažādos jautājumos, kas saistīts ar nekustamo īpašumu, maksātnespējas procesos, kā arī ģimenes tiesībās. Biroja advokāti veic darījumu juridisko, ekonomisko un praktisko izpēti, sekmīgi realizē klientu pārstāvība tiesās, tajā skaitā, arī administratīvajā tiesā un kriminālprocesos.

 

Biroja advokāti ir ne tikai juridiskās palīdzības sniedzēji, bet arī uzticības personas. Biroja advokāti iedziļināsies klientu jautājumos un pārstāvēs klientu intereses. Zvērinātu advokātu birojs “Kristaps Andersons un partneri” nodrošinās klienta konfidencialitāti un savu neatkarību pārstāvot klienta intereses – klienta intereses vienmēr pirmajā vietā.

 

Zvērinātu advokātu birojs “Kristaps Andersons un partneri” veidots ar mērķi – nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti. Advokātu biroja lielākais gandarījums ir apmierināts klients, kas sasniedzis savus mērķus.


Iepazīsties ar mūsu komandu

Ar veidots Latvijā / smartbm.lv